Здравейте!!!


Сферата на информационните и комуникационните технологии е сред най–перспективните за професионално развитие, тъй като традиционно е с най–висок растеж и слабо податлива на кризи. ICT Клъстер – Варна е обединение на водещи ИТ компании от Варна. За втора година стажантската ни програма предоставя база за практически знания и умения в областта на информационните технологии, маркетинга и управлението на проекти.

Тези от вас, които демонстрират най–голям интерес и желание за работа и учене по време на стажа, получават възможност за постоянна работа.
През 2010 г. стажове преминаха около 110 студенти от Икономическия и Техническия университет – Варна. От тях 30% бяха назначени на работа, обикновено на 4–часов работен ден.
В зависимост от конкретната компания, стажовете са с продължителност от 240 до 300 часа, а заплащането е около 350 лв.


1. Микроакаунт (www.m-a.bg):

Възможност за наемане на стаж на 10 студента. Начало на стажа: май 2011 г. Области, в които Микроакаунт търси стажанти: „Разработване и тестване на софтуер”, „Разработване и поддръжка на уеб–сайтове”, „Интернет маркетинг”. Могат да кандидатстват студенти от специалности „Компютърни системи и технологии”, „Международни икономически отношения”, „Информатика”, „Маркетинг” и др. икономически или технически специалности. Стажът продължава 240 работни часа, които трябва да бъдат изработени в рамките на 3 месеца.


2. Проинтегра (www.syntralink.com):

Възможност за наемане на стаж на 5 студента. Начало на стажа: май 2011 г. Области, в които Проинтегра търси стажанти: „Международен маркетинг”, „Интернет маркетинг”. Могат да кандидатстват студенти от специалности „Международни икономически отношения”, „Маркетинг”, „Информатика” и др. икономически или технически специалности. Стажът продължава 240 работни часа, които трябва да бъдат изработени в рамките на 3 месеца.


3. Шопметрикс Европа (www.shopmetrics.com) :

Стажът е с продължителност 3 месеца, като работното време е от 9 до 18 часа, с 1 час обедна почивка. Работната седмица е от понеделник до петък с обща продължителност 40 часа. За студенти предлагаме гъвкаво работно време и възможност седмично да се правят по-малко от 40 часа.
Тези от вас, които демонстрират най–голям интерес и желание за работа и учене по време на стажа, получават възможност за оставане на постоянна работа. Стажът е платен, а възнаграждението се получава ежемесечно. Специалности, от които Шопметрикс Европа търси стажанти: „КСТ”, „Информатика”, „БИС”, „Маркетинг”, „Стопанско управление”, „МИО“.


4. Визикомп (www.vizicomp.com):

Възможност за наемане на стаж на 2–5 студента . Начало на стажа: от юли 2011. Области, в които Визикомп търси стажанти: „Системен администратор”, „Уеб дизайнер” и „Офис мениджмънт и връзки с клиенти”.


5. Триада Софт (www.triada-soft.bg):

Възможност за наемане на стаж на 2–5 студента. Области, в които Триада Софт търси стажанти: „Управление на проекти”, „Маркетинг”. Продължителност на стажа: 6 месеца.


6. Темпус (www.tempus2000.com):

Възможност за наемане на стаж на 2–5 студента . Начало на стажа: юни 2011. Области, в които Темпус търси стажанти: „Поддръжка на хардуер”, „Поддръжка на уеб–сайтове”.


7. Сайтрон (www.bgdigitall.com):

Възможност за наемане на стаж на 2–5 студента . Начало на стажа: юни 2011. Области, в които Визикомп търси стажанти: „Системен администратор”, „Уеб дизайнер” и „Офис мениджмънт и връзки с клиенти”.


На нашия официален сайт (www.ict-cluster-varna.eu) вие ще можете да научите повече за мисията, целите и дейностите, които ни обединяват, а също така и да се запознаете с членовете на Сдружението. Очакваме ви!


За да кандидатствате, попълнете следния формуляр: